top of page

Chính sách bảo mật

CIC thu thập thông tin từ người dùng gửi cho chúng tôi và thông qua các trang mà họ truy cập, cũng như thông tin từ các cuộc khảo sát và đăng ký. Thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, và các thông tin khác. Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Thông tin thu thập không được chia sẻ, bán hoặc cho thuê cho người dùng, trừ trong các trường hợp sau đây:

 • CIC có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, hoặc các tình huống đe dọa an toàn mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

 

 • Chúng tôi hợp tác với các công ty đại diện và có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn khi có được sự cho phép của bạn hoặc để cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

 

 • Thông tin về bạn có thể được chuyển giao nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thông tin của bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một Chính sách Bảo mật mới.

 

 • Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn nhằm mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc toàn bộ Điều khoản.

 

 • Khi bạn đăng ký Dịch vụ, bạn đã đồng ý tuân thủ Chính sách Bảo mật. Tất cả các tính năng mới của Dịch vụ cũng phải tuân thủ chính sách này. Bạn có thể xem phiên bản hiện tại của Chính sách Bảo mật tại đây: https://www.canadianicc.com/chinh-sach-bao-mat

 

Trước khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Bảo mật, bao gồm cả Điều khoản Dịch vụ của CIC.

1.    Mục Đích Và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

- Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng thông qua các hình thức và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi từ các nguồn sau:

·         Thông tin khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi;

·         Thông tin khi khách hàng đăng ký tài khoản/sử dụng dịch vụ của chúng tôi;

·         Thông tin khi khách hàng gửi bất kỳ biểu mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký, hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của CIC;

·         Thông tin tự động được thu thập từ hệ thống của chúng tôi khi khách hàng tương tác trên website 

·         Thông tin khi khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại cho CIC;

·         Thông tin thu thập từ những nguồn thông tin hợp pháp khác.

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đặt hàng thông qua website để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Website này do NWT quản lý. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie” gửi đến trình duyệt của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để:

 

 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

 • Trao đổi thông tin, thanh toán, xác định và xác thực người dùng.

 • Cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.

3. Bảo mật thông tin

 Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

 •  Sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL 

 • Không bán, chia sẻ thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị sản phẩm/dịch vụ.

 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng theo quy định bảo mật.

 

4. Công bố thông tin

 Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

 •  Theo yêu cầu của pháp luật hoặc tòa án.

 • Trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại công ty.

5. Quyền của bạn

 Bạn có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình: 

 • Truy cập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân.

 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân, yêu cầu hạn chế xử lý hoặc xóa thông tin.

 • Yêu cầu thông tin cá nhân của mình.

 

6. Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và thu thập dữ liệu để cải thiện dịch vụ.

 

7. Sự riêng tư của trẻ em

 Trang web này không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và không thu thập thông tin từ trẻ em.

 

8. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ được thực hiện. Ngoài ra, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin bị nghi ngờ là giả mạo, vi phạm quy định hoặc không hoạt động trên 6 tháng thì thông tin đó sẽ bị xóa

 

 

9. Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Cá Nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Thông tin do chúng tôi yêu cầu trong quá trình tư vấn sẽ chỉ được sử dụng với phạm vi đầy đủ như trong Chính sách này. Bao gồm hỗ trợ khách hàng và cung cấp các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

- Bên cạnh đó, những thông tin đó sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không được sự đồng ý của khách hàng.

 

 

10. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin, Bao Gồm Cách Thức Liên Lạc Để Về Hoạt Động Thu Thập, Xử Lý Thông Tin Liên Quan Đến Cá Nhân Mình

CÔNG TY TNHH CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT

Địa chỉ trụ sở chính: G018 Đường số 6, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Hotline CSKH: 033 538 1345 | Email:  info@canadianicc.com| Địa chỉ tên miền: www.canadianicc.vn

 

11. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 

​Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách tự thực hiện việc điều chỉnh sau khi đăng nhập tài khoản hoặc liên hệ với hotline CSKH đề nghị hỗ trợ thực hiện việc này.

 

​Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

12. Thay đổi Chính sách Bảo mật

 Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật và sẽ thông báo về những thay đổi quan trọng.

 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email tại info@canadianicc.com với dòng tiêu đề “Câu hỏi về Chính sách Bảo mật”.

 

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Bảo mật này cùng với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

 

Lưu ý rằng thông tin này chỉ là một bản tóm tắt và không ràng buộc pháp lý. Bạn cần đọc kỹ Chính sách Bảo mật đầy đủ trên trang web của chúng tôi để hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

13. Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Về Thông Tin Cá Nhân

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và Người dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng.

Khi không giải quyết được qua thương lượng, hòa giải như trên, bên bị vi phạm tập hợp các chứng cứ như email, tin nhắn … và liên lạc với Công ty. Công ty sẽ liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.

Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền của mình, Công ty sẽ đề nghị chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Công ty vẫn phối hợp hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Mục đích - phạ vi
Phạm vi sử dụng
Thời gian
tiếp cận info
quản lý
sửa info
khiếu nại
bottom of page