top of page
banner (10).png

ĐỊNH CƯ CANADA

DIỆN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Chương trình Visa Canada Diện lao động phổ thông là một chương trình cho phép người lao động nước ngoài có cơ hội làm việc tại Canada trong một thời gian nhất định. Dưới chương trình này, người lao động có thể làm việc trong các ngành nghề phổ thông như xây dựng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, sản xuất, nông nghiệp, và nhiều lĩnh vực khác.

Chương trình Visa Canada Diện lao động phổ thông cung cấp cơ hội làm việc tạm thời tại Canada và trải nghiệm văn hóa, ngôn ngữ và môi trường công việc đa dạng. Người lao động được hưởng các quyền lợi và tiêu chuẩn lao động tương đương với người lao động địa phương.

Để tham gia chương trình, người lao động cần đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của Chính phủ Canada về diện lao động phổ thông. Qua chương trình này, người lao động có thể có cơ hội tích luỹ kinh nghiệm làm việc quốc tế, nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Hãy liên hệ với CICC để biết thêm thông tin chi tiết và quy trình tham gia chương trình Visa Canada Diện lao động phổ thông.

tu-van-lao-dong
bottom of page