top of page

Chính sách và điều khoản sử dụng
website của CIC 

Chào mừng bạn đến với Trang web của CIC (sau đây gọi là “Trang web”). Công ty CIC (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “chúng tôi” hoặc “CIC”) là chủ sở hữu và điều hành Trang web này. CIC thiết lập và cung cấp Trang web https://www.canadianicc.com (gọi chung là “website”) theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây (“Điều khoản”).

Trước khi sử dụng Trang web, vui lòng đọc kỹ tất cả các chính sách và điều kiện được nêu dưới đây. Để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ chúng. Khi sử dụng Trang web, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã hiểu và tuân thủ mọi quy định rõ ràng của Trang web. Khi bạn sử dụng website, bạn đã đồng ý và thừa nhận các Điều Khoản Sử Dụng, tạo thành thỏa thuận giữa bạn và CIC áp dụng cho việc sử dụng Trang web và ứng dụng của chúng tôi tại https://www.canadianicc.com

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về các chính sách này, chúng tôi khuyến nghị bạn ngưng sử dụng website ngay lập tức. Chúng tôi cam kết các nội dung trên Trang web tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành và theo đúng mặt truyền thống của Việt Nam.

Chính sách điều khoản về bản quyền và thương hiệu CIC

Tất cả các nội dung văn bản, thiết kế đồ họa, giao diện và hình ảnh trên Trang web đều là tài sản bản quyền của chúng tôi, được cấp giấy phép hoạt động bởi cơ quan nhà nước và thuộc quyền sở hữu của CIC. Đây là tài sản trí tuệ của chúng tôi, được chia sẻ với mục đích cung cấp thông tin chính xác và hỗ trợ khách hàng tìm kiếm dịch vụ giới thiệu du học và định cư tại Canada chất lượng.

Mọi hình thức sao chép, phát tán không được phép mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm bản quyền. Bất kỳ nội dung nào thuộc website của chúng tôi, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại và các dịch vụ, đều thuộc quyền sở hữu của CIC.

Mọi hành vi sao chép, sửa đổi hoặc tư vấn trái phép với mục đích thương mại, lợi ích cá nhân hoặc gây tổn thất cho quyền lợi của chúng tôi sẽ bị coi là vi phạm quyền sở hữu. Để sử dụng nội dung của chúng tôi, người dùng phải có văn bản chấp thuận từ CIC.

Chúng tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại. Nếu như những hành vi sao chép, sửa đổi hoặc tư vấn trái phép của người dùng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của CIC.

Chính sách và điều khoản áp dụng

Tuân thủ nguyên tắc: Khi sử dụng website của chúng tôi, bạn phải tuân thủ mọi nguyên tắc và quy định được đề cập trong chính sách và điều khoản sử dụng. Tất cả những nguyên tắc này được tích hợp vào các Điều khoản và áp dụng cho việc sử dụng website và dịch vụ.

 

Chính sách bảo mật: Hãy đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ về việc thu thập và sử dụng thông tin từ bạn và những người dùng khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba theo quy định, bao gồm cả nhà quảng cáo. Chính sách bảo mật này là một phần của các Điều khoản.

 

Sửa đổi Điều khoản: Chúng tôi có quyền sửa đổi Website mà không cần thông báo và luôn đảm bảo tuân thủ điều khoản chính sách ban đầu. Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản để nắm bắt các thay đổi. Sử dụng website sau khi Điều khoản được sửa đổi có nghĩa là bạn đã chấp nhận phiên bản hiện tại của Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, bạn cần ngừng sử dụng website.

 

Cam đoan và đảm bảo: Bạn cam đoan rằng bạn có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật Việt Nam để sử dụng trang web và bạn phải đủ tuổi hoặc có sự giám hộ pháp lý. Bạn cũng cam đoan rằng bạn có quyền và khả năng tuân thủ Điều khoản và sử dụng website một cách hợp pháp.

Quy định về Tài khoản của bạn

Thông tin tài khoản. Để sử dụng một số tính năng của website, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bằng việc đăng ký tài khoản hoặc gửi thông tin cho chúng tôi thông qua các hình thức khác như gửi câu hỏi, liên hệ tư vấn, bạn đồng ý với Điều khoản, và bạn chấp nhận việc chúng tôi có thể lưu trữ và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn khi cần thiết và hợp lý để tuân thủ luật pháp, thi hành Điều khoản, và bảo vệ quyền lợi và an toàn của mọi bên.

Mật khẩu. Khi đăng ký, bạn sẽ tạo một mật khẩu đăng nhập. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra dưới tài khoản và mật khẩu của mình. Hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn và đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu bạn nghi ngờ rằng tài khoản của bạn không còn an toàn, hãy thông báo ngay cho chúng tôi.

Điều khoản cấm Khi tạo tài khoản, bạn không được: (a) cung cấp thông tin giả mạo; (b) sử dụng tên người khác để mạo danh; (c) sử dụng tên người khác mà không có sự cho phép; hoặc (d) sử dụng tên người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu. Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Chính sách điều khoản của chúng tôi cung cấp hướng dẫn rõ ràng về quyền và trách nhiệm của người dùng. Mục tiêu là đảm bảo bạn hiểu rõ và sử dụng thông tin trên trang web một cách đúng đắn.

 

Chúng tôi cho phép người dùng xem và tham khảo thông tin trên trang web, cũng như chia sẻ thông tin với người khác cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện phải trích dẫn nguồn chính xác.

Quyền này không chỉ được xác định bởi chúng tôi mà còn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong các tình huống cá nhân và phi thương mại, việc chia sẻ thông tin không dẫn đến lợi nhuận. Tuy nhiên, trong các tình huống thương mại, thông tin có thể mang lại lợi ích tài chính. Việc trích dẫn nguồn là biện pháp thông minh, thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả và truyền thống đạo đức của cộng đồng.

Chính sách điều khoản của chúng tôi đề ra các quy định nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn hành vi sao chép, phân phối thông tin gây hại. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ tìm sự can thiệp của pháp luật.

Khước từ bảo đảm

Khi sử dụng website, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các rủi ro khi sử dụng. CIC không chịu trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn, trách nhiệm bảo đảm việc bạn sử dụng website, không vi phạm và không liên quan đến vi-rút máy tính.

CIC không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng (a) website sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, (b) các lỗi sẽ được sửa chữa, (c) website hoặc máy chủ cung cấp website bao gồm, không giới hạn, vi-rút hoặc (d) thông tin (bao gồm bất kỳ hướng dẫn nào) tại website là chính xác, đầy đủ. Xin vui lòng liên hệ với CIC để có thể được cập nhật những thông tin mới nhất.

Chúng tôi không đảm bảo tính hợp pháp của việc sử dụng website ở bất kỳ khu vực nào và tuyên bố từ chối trách nhiệm có thể không áp dụng hoặc có hạn chế theo pháp luật khu vực bạn đang sử dụng. Bạn phải chắc chắn rằng hành vi của mình là hợp pháp tại khu vực bạn đang truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm và Miễn trừ

CIC không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại khi bạn sử dụng thông tin trên website. Trong mọi trường hợp, CIC sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ thiệt hại và tổn thất: trực tiếp, gián tiếp, liên quan đến việc bạn sử dụng các thông tin trên website của CIC.

Điều khoản chung

Các Điều khoản này đại diện cho thỏa thuận đầy đủ về website giữa các bên. Mối quan hệ giữa các bên là độc lập, không ám chỉ mối quan hệ đại diện, nhân viên hoặc liên doanh. Các Điều khoản vẫn hiệu lực nếu một phần bị vô hiệu.

bottom of page