top of page
banner (9).png

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CANADA

Giấy phép lao động Work permit Canada là gì? Cách xin Work Permit Canada

Tất cả mọi người nước ngoài ở Canada đều cần được cho phép bởi Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mới có thể làm việc hợp pháp tại Canada. Trừ những trường hơp đặc biệt, sự cho phép này được thể hiện bằng một giấy phép làm việc hay thường gọi là giấy phép lao động, tiếng Anh gọi là Work permit.

Work Permit Canada.png

Giấy phép lao động - Work permit Canada là giấy tờ mà những đối tượng không phải là công dân hoặc thường trú nhân Canada cần có, để có thể làm việc một cách hợp pháp tại Canada. Giấy phép lao động (Work Permit) do Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) phát hành.

Work Permit Canada thường có giá trị trong khoảng 1-2 năm

Quyền Lợi Khi Sở Hữu
Work Permit Canada

Khi sở hữu Work Permit Canada, bạn đã chính thức trở thành người lao động hợp pháp của quốc gia này. Điều này có nghĩa là bạn được tự do làm việc với các ngành nghề theo quy định và được Chính phủ Canada bảo vệ quyền lợi tối đa. Cụ thể:

Được hưởng phúc lợi xã hội toàn diện.

Được hưởng trợ cấp mà không bị đánh thuế và được hoàn thuế mua sắm nếu có thu nhập thấp.

Được hưởng trợ cấp đầy đủ nếu có con nhỏ.

Con bạn được học miễn phí từ cấp mầm non đến Trung học Phổ thông.

Sở hữu Work Permit Canada còn là cơ sở vững chắc để bạn có thể định cư tại Canada.

Cơ hội xin thường trú nhân PR nếu đạt điều kiện  cư trú tại Canada.

Thời gian xin Giấy phép lao động có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các chuyên gia Luật Di Trú IRCC của CIC sẽ giúp bạn tối ưu hóa quy trình xin giấy phép lao động Canada.

Để đảm bảo quá trình xin Giấy phép lao động của quý vị được thuận lợi và nhanh nhất, hãy liên hệ CIC.

Đăng ký tư vấn
bottom of page