top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE www.canadianicc.com

Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sử dụng cũng như các chính sách bảo mật thông tin được quy định tại website theo danh mục nằm ở chân trang của website (“Điều Khoản Sử Dụng”). Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, đăng ký thành viên, cung cấp thông tin cá nhân hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào tại website https://www.canadianicc.com (“Website”), Khách Hàng công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản của CÔNG TY TNHH CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT (“Công ty” hoặc “CIC”). 

 

Trong trường hợp không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, Khách Hàng có thể không tải xuống, không đăng ký vào wesite, không cung cấp thông tin cá nhân thông qua website. Khách hàng cũng thừa nhận rằng, Điều Khoản Sử Dụng này kết hợp với các chính sách khác tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng và Công Ty (“Thỏa Thuận”).

 

​CIC yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tư vấn/ nhận bản tin phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email : info@canadianicc.com hoặc gọi cho hotline chăm sóc khách hàng 033 538 1345

 

NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

- Tất cả các thông tin trên trang web của chúng tôi tuân thủ đầy đủ luật pháp về thuần phong mỹ tục. Thông tin đăng tải trên website được CIC tham khảo từ các trang web của Bộ Di Trú Canada IRCC, các trang báo mạng chính thống tại Việt Nam cũng như các trang báo mạng có uy tín của Canada.

- Tuy nhiên thông tin có thể chỉ đúng trong thời đểm đăng tải lên website. Mọi thắc mắc liên quan đến sự chính xác hoặc chính thức tại thời điểm thắc mắc xin vui lòng liên hệ trang website của Bộ Di Trú Canada.

 

- Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này. CIC có quyền sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào ("Thay đổi"). Bất kỳ Thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng công khai mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, có nghĩa là bạn chấp nhận những Thay đổi đó sau khi đăng công khai.

 

- Khi truy cập trang web của chúng tôi, Khách hàng phải đảm bảo bạn từ 15 tuổi trở lên hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo rằng bạn có năng lực hành vi dân sự của cá nhân để xác lập, thực hiện và thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

bottom of page