top of page

Canada Tăng Biểu Phí Nộp Đơn Xin Thường Trú Nhân từ 30/04/2024

Bộ Di Trú Canada đã ra thông báo chính thức về việc tăng biểu phí nộp đơn xin thường trú nhân Canada cho tất cả các dòng nhập cư. Chính sách phí mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 30/04/2024.


Canada Tăng Biểu Phí Nộp Đơn Xin Thường Trú Nhân từ 30/04/2024
Canada Tăng Biểu Phí Nộp Đơn Xin Thường Trú Nhân từ 30/04/2024

Nội dung bài viết


Bộ Di trú Canada (IRCC) đã ra thông báo chính thức về việc tăng biểu phí nộp đơn xin thường trú nhân Canada cho tất cả các dòng nhập cư. Chính sách phí mới sẽ được áp dụng kể từ ngày 30/04/2024.


Biểu phí mới được IRCC công bố sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm, kể từ tháng 4 năm 2024 đến hết tháng 3 năm 2026. Biểu phí hồ sơ nhập cư của Canada được điều chỉnh thay đổi theo thông lệ 2 năm một lần kể từ năm 2020.


Mức phí mới sẽ áp dụng cho tất cả các diện nhập cư của Canada bao gồm diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, diện người có giấy phép và diện nhân đạo.


1. Cách xử lý nếu đương đơn đã thanh toán phí Thường trú nhân cho IRCC theo đơn giá cũ

Trường hợp nhận được đơn sau 9 giờ sáng EDT vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, Bộ Di Trú IRCC sẽ không từ chối đơn của bạn nếu bạn đã thanh toán phí trước 9 giờ sáng EDT vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, và nộp đơn hoàn chỉnh trực tuyến, qua thư hoặc qua dịch vụ chuyển phát trước 9 giờ sáng EDT vào ngày 30 tháng 4 năm 2024.


Nếu cần phí bổ sung, Bộ Di Trú IRCC sẽ gửi cho đương đơn hướng dẫn yêu cầu bạn thanh toán khoảng chênh lệch giữa phí mới và phí cũ.g thay đổi cũng như năng lực của CIC trong chương trình định cư Canada diện khởi nghiệp SUV.


2. Cách xử lý nếu đương đơn không thanh toán đúng phí Thường trú nhân cho đơn đã nộp  

Nếu đương đơn thanh toán phí thường trú nhân sau 9 giờ sáng EDT vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, thì phải áp dụng biểu phí mới là $575. Điều này áp dụng ngay cả khi bạn đã thanh toán phí xử lý hồ sơ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

 

Nếu có thắc mắc hoặc cần được Luật sư Di trú Canada giúp đỡ về cách xử lý, hãy liên hệ CIC3.Danh mục phí Thường trú nhân nộp Bộ Di trú Canada IRCC cũ và mới

Chương trình

Đương đơn

Phí cũ

Phí mới từ April 30, 2024

Khoảng tăng

Right of permanent residence fee

Principal applicant and accompanying spouse or common-law partner

$515

$575

$60

Express Entry, Provincial Nominee Program; federal skilled worker class, Quebec skilled worker class; Atlantic Immigration class; and most economic immigration pilots (rural, agri-food)

Principal applicant

$850

$950

$100

Accompanying spouse or common-law partner

$850

$950

$100


Accompanying dependent child

$230

$260

$30


Live-in Caregiver Program and caregivers pilots (Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot)

Principal applicant

$570

$635

$65

Accompanying spouse or common-law partner

$570

$635

$65


Accompanying dependent child

$155

$175

$20


Business (federal and Quebec)

Principal applicant

$1,625

$1,810

$185

Accompanying spouse or common-law partner

$850

$950

$100


Accompanying dependent child

$230

$260

$30


Family reunification (spouses or partners and children; parents and grandparents; and other relatives)

Sponsorship fee

$75

$85

$10

Sponsored principal applicant

$490

$545

$55


Sponsored dependent child

$75

$85

$10


Accompanying spouse or partner

$570

$635

$65


Accompanying dependent child

$155

$175

$20


Protected persons

Principal applicant

$570

$635

$65

Accompanying spouse or common-law partner

$570

$635

$65


Accompanying dependent child

$155

$175

$20


Humanitarian and compassionate or public policy

Principal applicant

$570

$635

$65

Accompanying spouse or common-law partner

$570

$635

$65


Accompanying dependent child

$155

$175

$20


Permit Holders

Principal applicant

$335

$375

$40 

Một số thông tin đáng chú ý khác


----------

CIC - Tư vấn định cư Canada

G018 Đường số 6, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Hotline: 033-538-1345

Zalo OA: 033-538-1345Comments


bottom of page